Ağız Diş ve Çene Çerrahisi

TAM GÖMÜK 20 YAŞ DiŞLERi ÇEKiLMELi MiDiR ?

Herhangi bir sıkıntıya sebep olmayan tam gömük 20 yaş dişleri ve köpek dişleri diş hekiminiz tarafından kontrol altında tutulup, çekilmeyebilir. Ancak gömük dişler komşu dişlerin köküne zarar veriyorsa veya kist oluşturmuş ise, çekilmeleri şarttır.

KISMEN SÜRMÜŞ 20 YAŞ DİŞLERİ ÇEKİLMELİ MİDİR ?

Kısmen sürmüş olan 20 yaş dişlerin temizliği zordur ve bu nedenle çürüyebilmektedir. Buna bağlı olarak dişeti şişebilir, ağız kokusu, yanak ısırma, abse ve ağrı oluşabilir. Ayrıca kısmen sürmüş 20 yaş dişleri aynı zamanda diğer dişlerin çapraşıklığına neden olabilmesi de önemli bir çekim nedenidir.

CERRAHİ İŞLEMLER GENEL ANESTEZİ GEREKTİRİR Mİ ?

Ağız içerisinde yer alan yumuşak dokuyu ilgilendiren lezyonların teşhisi, cerrahi tedavisi (kist veya tümoral oluşumlar) ve sert dokuların ameliyatları (20 yaş dişi, köpek dişi, kemik grefti…) lokal anestezi altında gerçekleştirilmektedir. Ancak ileri diş hekimi korkusu (fobisi) olan hasralara genel anestezi ya da sedasyon altında tedavi uygulanabilir.