CAD-CAM

CAD (Computer Aid Design); bilgisayar destekli olarak porselen dişlerin dizayn edilmesi anlamına gelmektedir. CAM (Computer Aid Manufacturing) ise, porselen dişlerin porselen bloklardan üretilmesini ifade eder.

CAD-CAM TEKNOLOJİSİ NEDİR ?
CAD-CAM teknolojisinde; dişhekimi tarafından hazırlanan dişlerin ölçüsü bilgisayara bağlı bir kamera yardımı ile fotoğraflanarak (dijital) alınır. Elde edilen görüntüler ve bilgisayarda yapılan çizim sonucunda porselen restorasyonlar hastanın ağzına uygun şekilde, sanal olarak tasarlanır.

CAD-CAM TEKNOLOJİSİ İLE NE TÜR RESTORASYONLAR ÜRETİLİR ?
CAD-CAM teknolojisi ile dişlerdeki estetik sorunları gidermede kullanılan restorasyonlar üretilmektedir (Porselenler lamina, indirekt nano-kompozit restorasyonlar, zirkonyum, metal desteksiz porselen kuron ve köprüler).

HANGİ DİŞ PROBLEMLERİNDE CAD CAM TEKNOLOJİSİNDEN YARARLANİLABİLİR ?
CAD-CAM , Estetik ve fonksiyonel sorunların tedavisinde kullanılır.

○  Küçük şekil bozuklukları,

○  Renk bozuklukları,

○  Aralıklı dişler,

○  Hafif çapraşık dişler,

○  Aşınmış dişler,

○  Kırık dişler,

○  Kısa dişler,

○  Orantısız dişlerdir,

○  Fonksiyonel sorunlar,

○  Madde kaybı fazla olan dişler,

○  Eksik dişler nedeniyle çiğneme fonksiyonun bozulması,

○  Estetik sorunlar;

○  Gıda sıkışması nedeniyle başvuran hastalar,


CAD-CAM 'İ KİMLER TERCİH EDİYOR ?
Kontakt, form, şekil, büyüklük ve doğala en yakın porselen restorasyon beklentisi olan kişilerin için uygundur. Bilgisayardaki dizayn ile kişinin diğer dişleri referans alınarak benzer yapıda ve morfolojide porselen restorasyonlar üretilebilmektedir.

Cad-Cam teknolojisi, daha önceleri yapılan dolguların arasında gıda birikimi yaşayan kişilerin tercihi olabilir.

Porselen dişlerin ('kaplama') kenar uyumundan, anatomisinden, doğallığından, renginden ve estetiğinden memnun olmayan kişiler için alternatif bir tedavidir.

Ölçü esnasında bulantı refleksi olan kişilerce de tercih edilebilir, çünkü CAD-CAM ile dijital ölçü alma imkanı vardır.